Innovasjonshub UiB - innmelding/Innovation hub UiB - registration

Innovasjonshub UiB - innmelding/Innovation hub UiB - registration

Alle opplysninger om deg vil kun brukes for registrering og administrering av medlemskap i innovasjonshuben.
Information about you will only be used for registration and administration purposes of the innovation hub.

Ved å melde deg inn i studentenes innovasjonshub ved UiB forplikter du deg til følgende:
1) Bidra til god stemning og trivsel for alle
2) Bidra til godt samarbeidsklima
3) Holde stedet i orden og rydde opp etter deg selv
4) Overholde sikkerhetsrutiner knyttet til HMS og brann
5) Ikke ta med studenter som ikke er innmeldt (med unntak av til arrangementer der dette er åpnet for)

By registering to become a member of the student innovation hub at UiB you commit to the following:
1) Contribute with a positive attitude in the community
2) Contribute to create a good environment for collaboration
3) Keep the place tidy and to clean up after yourself
4) Comply to safety and fire prevention rules
5) To not bring students that are non-members (except for events that are open to all students)