Veiledningskontrakt for master-/hovedoppgaver ved Det psykologiske fakultet (Bokmål)

Veiledningskontrakt for master-/hovedoppgaver ved Det psykologiske fakultet (Bokmål)

Profesjonsstudiet: Frist for å skrive kontrakt er 15.desember i haustsemesteret og 15.juni i vårsemesteret.
For masterprogram blir det oppgitt egne frister.