Kandidatløfte | Det juridiske fakultet | H18/V19 | nynorsk

Kandidatløfte | Det juridiske fakultet | H18/V19 | nynorsk

Vitnemål blir utferda når mastergraden i rettsvitskap er oppnådd og kandidatløftet er avlagd.

Kandidatløftet er henta frå ei forordning utferda av Christian VI frå 1736, der det stillast krav til etisk framferd for juristar. Kandidatløftet uttrykkjer sentrale, etiske retningslinjer for profesjonen.

Informasjon om leveringstid for vitnemål finn du her.

Hugs å gi melding til fakultetet ved å sende e-post til vitnemaljur@uib.no om du endrar adresse før du har motteke vitnemålet.