Kandidatløfte | Det juridiske fakultet | H18/V19

Kandidatløfte | Det juridiske fakultet | H18/V19

Vitnemål utstedes når mastergraden i rettsvitenskap er oppnådd og kandidatløftet er avlagt elektronisk.

Kandidatløftet er hentet fra en forordning utstedt av Christian VI fra 1736, hvor det stilles krav til etisk framferd for jurister. Kandidatløftet uttrykker sentrale, etiske retningslinjer for profesjonen.

Informasjon om leveringstid for vitnemål finner du på denne siden.

Husk å melde fra til fakultetet ved å sende epost til vitnemaljur@uib.no hvis du endrer adresse før du har mottatt vitnemålet.