Åpning av Mohn Ernæringsforksningslaboratorium 11. juni 2018