Søknad om å vere frivillig før og under Holbergveka 4.-6. juni