Send abstrakt til "Helse i alt vi gjør"

Abstrakt som tar for seg ulike utfordringer fra et praksisbasert perspektiv er velkomne.

Konferansen vil bruke "helse" som et omfattende begrep, med lenker til ulike felt av kunnskap og praksis: fra lover og forskrifter som påvirker helsetjenester, sosioøkonomiske, kulturelle og religiøse forhold, tilgang til trygge og hensiktsmessige former for mosjon og trening eller rimelig og sunn mat.

Frist for levering er 25. mai 2018

Mer informasjon om konferansen

Retningslinjer
Alle abstrakt blir peer-reviewed av en vitenskapelig ansatt ved Universitetet i Bergen og tilbakemelding om aksept blir gitt innen 31. august, 2018. Aksepterte abstrakt blir publisert på konferansens nettside.

Ved levering av abstrakt bekrefter du at om ditt bidrag blir akseptert for presentasjon, så vil du delta i konferansen 15. -16. november 2018. Du må likevel melde deg på konferansen innen 15. oktober. Om du ikke har registrert innen denne datoen vil vi fjerne din presentasjon fra programmet.

Følgende retningslinjer gjelder:

1) Abstrakt skal være på maksimalt 300 ord og skrevet på engelsk eller norsk.
2) Abstrakt skal ha en kortfattet og informativ tittel.
3) Abstrakt skal ha følgende struktur. 1) Bakgrunn, 2) Mål, 3) Metoder, 4) Resultat, 5) Konklusjon.
4) Navn på alle relevante medforfattere med institusjonell tilknytning skal inkluderes (denne informasjonen er ikke en del av grensen på 300 ord).

Eksempel på abstrakt i riktig format (pdf)

uiblogo

© 2018 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700

Kontakt: post@it.uib.no