Forslag til hovedoppgave i medisinstudiet - innmelding

Forslag til hovedoppgave i medisinstudiet - innmelding

Vi ber om at fagmiljø som har forslag til tema for hovedoppgaven i medisinstudiet melder inn oppgaveforslag i skjemaet under. Fra høst 2023 er også pilot for Vestlandslegen i Stavanger med i innmeldingen. Informasjon om rammene for hovedoppgaven er tilgjengelig i Retningslinjer for hovedoppgaven på nettsidene til fakultetet.

Forslag til oppgaver vil formidles til studentene, som skal velge oppgave innen utgangen av 6. semester.