VI SØKER DELTAKERE MED IRRITABEL TARM (IBS) TIL SPENNENDE STUDIE MED FISKEPROTEINER!

VI SØKER DELTAKERE MED IRRITABEL TARM (IBS) TIL SPENNENDE STUDIE MED FISKEPROTEINER!

Bergen (01.12.18)

Vi søker menn og kvinner mellom 20 og 70 år, med irritabel tarm syndrom (IBS), til deltakelse i en studie som skal undersøke effekten av et smaksnøytralt tilskudd med spaltet fiskeprotein (peptider) fra torskefilet.

Vi ønsker å undersøke effekten av et daglig tilskudd med torskeprotein på symptomer og betennelsesmarkører i pasienter med IBS. Studien skal gi svar på om et tilskudd med spaltede proteiner fra torsk kan påvirke markører for betennelse og symptomer hos de med irritabel tarm. Effekten av et proteintilskudd på plager og symptomer ved IBS har ikke vært undersøkt tidligere, og resultatene vil derfor bidra med verdifull, ny kunnskap.

Deltakelse innebærer:
- To oppmøter på Haukeland Universitetssjukehus eller Ålesund Sjukehus mellom januar og mars 2019
- Blodprøver ved oppmøte
- Innlevering av avføringsprøve ved oppmøte
- Utfylling av symptom-spørreskjemaer
- Utfylling av kostdagbok over 3 dager hjemme
- Daglig inntak av et tilskudd hjemme i seks uker

Som frivillig deltaker i studien vil du blant annet få:
- Helsesjekk av lege
- Gjennomgang av kosthold med klinisk ernæringsfysiolog om ønskelig


Inklusjonskriterier:
- Alder mellom 20 og 70 år
- BMI (kroppsmasseindeks) mellom 18-30 kg/m2
- Diagnostisert IBS med diaréplager eller vekslende diaré og forstoppelse

Din forespørsel om å delta er ikke bindende. Du blir ikke automatisk inkludert ved å fylle ut dette skjemaet, men vil bli kontaktet per mail eller telefon om du melder din interesse. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke, uten noen konsekvenser. Opplysningene du oppgir er kun tilgjengelig for forsøksansvarlige, som er underlagt taushetsplikt.

Ved innsending av skjema vil du bli kontaktet i løpet av 1-2 uker.