Søknad om å få avleggje særskilt eksamen ved Det humanistiske fakultet

Søknad om å få avleggje særskilt eksamen ved Det humanistiske fakultet

Er du ikkje student ved UiB kan du søkje om å ta eksamen som kandidat uten studierett (privatist). Du kan berre søkje om å ta særskilt eksamen i emne som ikkje har obligatoriske arbeidskrav.

Les meir om privatistordninga og sjå prisar her.

Søknadsfrister:
- 15. august for haustsemesteret
- 15. januar for vårsemesteret