Begrunnelse for karakterfastsetting ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Begrunnelse for karakterfastsetting ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studentweb skal normalt brukes for å be om begrunnelse på karakteren. Dette skjemaet skal bare benyttes dersom du ikke kan bruke Studentweb. Skjemaet fylles ut av studenter som ønsker begrunnelse på gruppeeksamen etter vurdering ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (jf. Universitets- og høyskoleloven, Kap. 5, § 5-3).

Frist for å be om begrunnelse er en (1) uke etter at karakteren er offentliggjort på Studentweb.