Søknad om opptak til MEDDID601- Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk

Søknad om opptak til MEDDID601- Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk

Du bruker dette skjemaet for å søke opptak til emnet MEDDID601 våren 2020 - Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk.

Søknadsfristen er 15. januar

Du kan lese mer om emnet i emnebeskrivelsen. Her ligger også timeplanen til emnet.