Bli utvekslingsambassadør høsten 2021- MED

Bli utvekslingsambassadør høsten 2021- MED

Som student har du en unik mulighet til å bli bedre kjent med verden i løpet av studietiden. Å dra på utveksling er en fantastisk mulighet til å utvikle din interkulturelle forståelse og akademiske kompetanse.

Gjennom ambassadørprogrammet deler du din erfaring underveis i oppholdet og etterpå i møte med andre studenter.

Påmeldingsfrist: 15.mai

Etter påmeldingsfristen tar vi kontakt på e-post og inviterer til et kick-off-møte.