PSYFA: Søknad om endeleg godkjenning av delstudium i utlandet (nynorsk)

PSYFA: Søknad om endeleg godkjenning av delstudium i utlandet (nynorsk)

Dette skjemaet skal kun nyttast av studentar ved Det psykologiske fakultet.

Før du leverer søknad om endeleg godkjenning av delstudium i utlandet, ber vi deg om å lese nøye gjennom informasjonen om dette på fakultetet sine nettsider.