Melding om valg av hovedoppgave og veileder - Medisin 2015

Melding om valg av hovedoppgave og veileder - Medisin 2015

Denne innmeldingen gjelder tema for hovedoppgaven og navn på hovedveileder og ev biveileder. Disse opplysningene må være i overensstemmelse med det som er avtalt med veileder/biveileder, og dette bekrefter du i hver del av skjemaet her.
Frist for å levere opplysningene i dette skjemaet: ved avslutningen av 6. semester.

Ved eventuell endring av hovedoppgave må du fylle ut og levere skjema på nytt.