NKF-N Hordaland høst møte 2017

13.november 2017, kl.14:30 - 17:30
Sted: Bryggens museum, Dreggsalmening 3
Program

14:30-15:00 Anne Bjørke: Guided tour gjennom utstillingen Legender i gull - Trakiske skatter fra Bulgaria

15:15-15:45 Ekaterina Pasnak: Resultater av undersøkelsen til konserveringsfag i Norge

Nyheter fra ECCO Norge


16:00-17:30 Sammenkomst i en restaurant

uiblogo

© 2017 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700

Kontakt: post@it.uib.no