Si fra om hva som er bra ved læringsmiljøet

Si fra om hva som er bra ved læringsmiljøetX

Skal du melde om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser, eller saker der personer skal navngis? Gå til følgende nettskjema: https://nettskjema.uio.no/answer/88232.html