Si fra om hva som må forbedres ved læringsmiljøet

Si fra om hva som må forbedres ved læringsmiljøet

Informasjon til deg som vil si fra

Din innmelding blir sendt til Si fra-mottaket på ditt fakultet som vil avgjøre hvem som skal være ansvarlig for å behandle saken. Innmeldingen blir knyttet til din e-postadresse/kontaktinformasjon ved UiB. Hvis det er behov for flere opplysninger for å behandle saken, blir du kontaktet. Saken blir håndtert i henhold til aktuelle regler i forvaltningsloven, personopplysningsloven, offentleglova og annet relevant regelverk.

Du vil få en bekreftelse på at Si fra-mottaket på fakultetet har mottatt saken. Les mer om videre saksgang på nettsidene uib.no/sifraX

Skal du melde om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser, eller saker der personer skal navngis? Gå til følgende nettskjema: https://nettskjema.uio.no/answer/88232.html