PSYFA: Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet (bokmål)

PSYFA: Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet (bokmål)

Dette skjemaet skal kun benyttes av studenter ved Det psykologiske fakultet.

Før du leverer søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet, bes du om å lese nøye gjennom informasjonen om dette på fakultetets nettsider.