Påmelding til frokostmøte 4. oktober 2017 - Digitalisering av undervisning

Sted: Lærings- og formidlingslab, 3. etg. Media City Bergen, Lars Hillesgt. 30. Frokost serveres fra 08.30, så starter vi selve møtet fra kl. 09.00

uiblogo

© 2017 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700

Kontakt: post@it.uib.no