Søknad om støtte til utenlandsopphold ved forskningsinstitusjon

Søknad om støtte til utenlandsopphold ved forskningsinstitusjon

Vi gjør oppmerksom på at de totale midlene til formålet er avgrenset. Størrelsen på tildelingen til den enkelte avhenger delvis av det totale antall som får tildeling.

Hvem kan søke: Ph.d.-kandidater og postdoktorer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.