Søknad om godkjenning av eksterne kurs i forskarutdanninga ved det samfunnsvitskaplege fakultet

Søknad om godkjenning av eksterne kurs i forskarutdanninga ved det samfunnsvitskaplege fakultet

Skjema for søknadar om godkjenning av eksterne kurs ved tatt ved andre utdanningsinstitusjonar.

Du skal ikkje søke godkjenning av interne emne på UiB som er registrert i StudentWeb. På fakultetets nettsider finner du informasjon om innhald og omfang av opplæringsdelen. Har du spørsmål om godkjenning av kurs eller aktiviteter kan du kontakte administrativ koordinator ved ditt institutt.