Påmelding: Håndtering av vold og trusler - innføringskurs, 8.12.2017