NYNORSK - Søknad om førehandsgodkjenning av emne i dei elektive periodane (medisinstudiet)

NYNORSK - Søknad om førehandsgodkjenning av emne i dei elektive periodane (medisinstudiet)

Medisinstudentar ved Det medisinske fakultet kan søke om førehandsgodkjenning for emne dei vil ta ved andre studieprogram, fakultet, høgskular og universitet i dei elektive periodeane. Les meir om dette på nettsida vår.

Hugs at du må søke om endeleg godkjenning etter at emnet er bestått. Om du allerede har bestått emnet går du rett til skjema for innpassing/endeleg godkjenning.

VEDLEGG
I siste del av søknadsskjema ber vi deg om å laste opp eller linke til emneskildringar for emnet du vil ta.

Vil du ta eit emne medan du er på utveksling skal du søke om dette saman med førehandsgodkjenninga til utvekslingsopphaldet.