Meld din interesse for å delta i CARBFUNC-studien!

Meld din interesse for å delta i CARBFUNC-studien!

Bergen (oppdatert 02.05.2019)

Dette er et skjema for å registrere de som er interesserte i å delta i CARBFUNC-studien, en pågående studie i Bergen som startet i januar 2018.

I studien undersøker vi effekten av type og mengde karbohydrater på reduksjon av magefett over to år.

Som frivillig deltaker i studien vil du blant annet få:
*** Hjelp og støtte til å gjøre varige justeringer i dine kostvaner
*** Tilgang på et nytt, unikt verktøy (app) for kostplanlegging, med smakfulle og næringsrike oppskrifter
*** Én-til-én samtale om din situasjon og utfordringer hver tredje måned, og eventuelt gruppemøter sammen med andre deltakere
*** Tilgang til egne resultater etter endt studie

Som deltaker i studien vil du blant annet bli bedt om å:
*** Basere kostholdet (frokost, lunsj, middag og kveldsmat) på matvarer/oppskrifter som oppfyller et bestemt næringsinnhold og et normalt moderat energiinntak (2,000-2,500 kcal) (ved hjelp av app)
*** Møte til informasjonsmøte og kurs i å bruke app, og registrere hva du til vanlig spiser i 2 x 3 dager før kostholdsendringene begynner
*** Møte til undersøkelser og samtaler ved studiestart (forventet i mai/juni 2019) og etter 3, 6, 9, 12 og 24 måneder, og levere/avgi blod-, urin- og avføringsprøver (innfryst avføring tas med hjemmefra i praktisk tilrettelagt utstyr som utleveres)
*** Registrere alt du spiser/drikker i løpet av 3 dager hver 14. dag (online) - når du følger oppskriftene vil registreringen simpelthen gå ut på å føre opp kode for oppskriftene du har valgt
*** Periodevis registrere avvik fra kostholdsplanen (online)

De siste to punktene både som en hjelp til deg for å innarbeide og opprettholde kostholdet, og for å med størst mulig sikkerhet kople hva du faktisk spiser med dine helseeffekter.

Vi inviterer deg til å søke om deltakelse i studien dersom du mener å oppfylle følgende kriterier:

Inklusjonskriterier:
+++ Mann eller kvinne mellom 20 og 55 år (ikke post-menopausal) (alder ved studieoppstart mai/juni)
+++ Kroppsmasseindeks (KMI/BMI) på over 30 kg/m2 (kroppsvekt/kroppshøyde) og/eller bukfedme
+++ Vektstabil siste 2 måneder før studiestart (mindre enn 5 % endring i vekt opp eller ned)
+++ Ingen kjent diabetes / medisinering med diabetesmedisin eller bruk av medisin for stoffskiftet
+++ Ønske om å justere kostvaner og over lengre tid følge et bestemt kostholdsprogram med utgangspunkt i konkrete, smakfulle oppskrifter
+++ Evne til å periodevis registrere matinntaket ved hjelp av online verktøy

Eksklusjonskriterier:
––– Bruk av bestemte medikamenter (antidiabetika, kolesterolsenkende medikament/statiner som lipitor, simvastatin etc., medisin som påvirker stoffskiftet som Levaxin etc.)
––– Behandling med kirurgi eller antibiotika i løpet av de siste 2 månedene
––– Kronisk inflammatorisk tarmsykdom
––– Alvorlig sykdom
––– Røyking
––– Gravid eller post-menopausal
––– Om en inntar mer enn 2 enheter alkohol om dagen i studieperioden (1 enhet = 15 ml (12,8 g) ren alkohol)


Din forespørsel om å delta er ikke bindende. Selv om du blir med og gir ditt skriftlige samtykke, kan du når som helst rett til å trekke deg fra studien. Det er bare de taushetspliktige forskerne i studien som kan kople deg til opplysningene du gir.

Studien utføres i lokalene til Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU), som er koplet til Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus.

Takk for interessen – vi ser fram til å samarbeide med deg!