Meld din interesse for å delta i forskningsstudie om peptider!

Meld din interesse for å delta i forskningsstudie om peptider!

Bergen (oppdatert 27.10.2020)

Her kan du melde din interesse for å delta i et forskningsprosjekt, hvor vi skal undersøke helseeffekter av å innta peptider fra ulike kilder, i form av pulver løst ut i vann.

Preparatet skal inntas daglig i hele studieperioden på 12 uker.

Proteinprodukter fra torsk har vist positive helseeffekter i innledende studier på forsøksdyr.

Produktene er laget av høykvalitetsprotein fra torsk og er gode kilder til protein. Hensikten med studiene er å undersøke om bearbeiding av produktene til mindre proteinenheter (peptider) vil gi bedre helseeffekt sammenlignet med ikke-bearbeidet protein.

Studiene innebærer bl.a.:
• Daglig inntak av proteinprodukt (torsk eller placebo) i 12 uker
• Oppmøte med blodprøvetaking ved start og etter 12 uker
• Besvarelse av spørreskjema

Vi inviterer deg til å delta i studien dersom du oppfyller studiens inklusjonskriterier. Vi ønsker friske deltakere som:

• Har midjeomkrets under 102 cm for menn og under 88 cm for kvinner
• Er mellom 20-80 år

Du kan ikke ha allergier mot fisk og melk.

Oppstart av studiene er i januar/februar 2021.

Gjennom deltakelse vil du få informasjon om din egen helsetilstand.

Kontakt oss gjerne dersom du vil delta, eller har spørsmål om studiene.

Din forespørsel om å delta er ikke bindende. Selv om du blir med og gir ditt skriftlige samtykke, kan du når som helst trekke deg fra studien. Det er bare de taushetspliktige forskerne i studien som kan kople deg til opplysningene du gir.

Studiene utføres i lokalene til Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU), som er koplet til Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus. Del av studien gjennomføres også ved Ålesund sjukehus i regi NTNU.

Etter påmelding kan du forvente en melding fra oss innen et par uker. Du vil så på et senere tidspunkt bli invitert til informasjonsmøte ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (nær Haukeland sykehus, Bergen) en kveld før studien starter.

Merk at selv om du ikke vil motta en bekreftelse på innsending av dette skjemaet, er din interesse registrert og vi vil komme tilbake til deg.

Takk for interessen – vi ser fram til et godt samarbeid!