Søknad om hospitantstudierett ved Det psykologiske fakultet (nynorsk)