Søknad om hospitantstudierett ved Det psykologiske fakultet (nynorsk)

Søknad om hospitantstudierett ved Det psykologiske fakultet (nynorsk)

For studentar med aktiv studierett ved andre høgare norske utdanningsinstitusjonar. Som hospitant kan du ta alle opne emne ved Universitetet i Bergen. Her er eit oversyn over opne emne ved fakultetet.