Søknad om godkjenning av kurs og aktiviteter i opplæringsdelen (Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet)

Søknad om godkjenning av kurs og aktiviteter i opplæringsdelen (Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet)

Skjema for søknader om godkjenning av eksterne kurs (kurs fra andre fakulteter eller andre utdanningsinstitusjoner) og formidlingsaktiviteter. Bruk også skjemaet for søknader om masterkurs i opplæringsdelen.

På fakultetets nettsider finner du informasjon om innhold og omfang av opplæringsdelen. Har du spørsmål om godkjenning av kurs eller aktiviteter kan du kontakte administrativ koordinator ved ditt institutt.