Søknad til FRANPRAX - Praksis i bokindustrien (samarbeid mellom Québec og Norge)

Søknad til FRANPRAX - Praksis i bokindustrien (samarbeid mellom Québec og Norge)

Studentar som vil ta FRANPRAX må søke om plass på emnet. Emnet har avgrensa plassar. Krav til forkunnskapar: minimum 60 studiepoeng i fransk språk, litteratur og/eller kultur. Studentar som vil ta emnet ved UQAM må søke om utveksling innan UiB sine ordinære fristar for utveksling (1. september/1. februar)

Dersom det er fleire kvalifiserte søkjarar som vil ta emnet enn det er ledige plassar, vil søkjarane bli prioritert slik:
1. Studentar som skal fullføre bachelor eller master i fransk ved UiB
2. Andre studentar med studierett ved UiB eller UQAM, prioriterte med karaktersnitt.

Søknadsfristar:
1. Studentar som vil ta emnet ved UQAM må søke om utveksling innan UiB sine ordinære fristar for utveksling (1. september/1. februar)
2. Frist for å sende inn søknad om å ta FRANPRAX på dette skjemaet: 1. mars for påfølgjande haustsemester/15. september for påfølgjande vårsemester

For meir informasjon, sjå emneomtale for FRANPRAX: http://www.uib.no/emne/FRANPRAX?sem=2017h