Søknad om godkjenning av utveksling etter opphaldet (nynorsk)

Søknad om godkjenning av utveksling etter opphaldet (nynorsk)

Dette skjemaet skal kun brukast av studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Dette skjemaet bruker du for studier fullført under utvekslingsopphald som del av utdanninga di ved UiB.

Det viktig å kunne dokumentere utvekslingsopphaldet. Fyll ut søknad og ta med originaldokumentasjon til din studieveileder for skanning/kopiering.