Søknad om godkjenning av utveksling etter oppholdet (bokmål)

Søknad om godkjenning av utveksling etter oppholdet (bokmål)

Dette skjemaet skal kun brukes av studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Dette skjemaet bruker du for studier fullført under utvekslingsopphold som del av din utdanning ved UiB.

Det er viktig å kunne dokumentere utvekslingsoppholdet. Fyll ut søknad og ta med originaldokumentasjonen til din studieveileder for skanning/kopiering.