Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet (bokmål)

Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet (bokmål)

Dette skjemaet skal kun brukes av studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Hvis du skal på utveksling, må du søke om forhåndsgodkjenning av oppholdet. Godkjenningen er en bekreftelse på at utvekslingen er en del av utdanningsplanen din ved UiB. Du trenger også forhåndsgodkjenningen for å kunne søke om støtte fra Lånekassen.

NB: Husk å søke om godkjenning av ekstern utdanning når du er ferdig med utvekslingen (bruk eget skjema).

Søknaden om forhåndsgodkjenning av utveksling skal sendes i god tid før utreise. Vær oppmerksom på at du ikke kan søke om støtte fra Lånekassen før du har fått vedtaket om forhåndsgodkjenning av utvekslingen.