Søknad om godskriving av spesialemne og/eller masteroppgave i masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB

Søknad om godskriving av spesialemne og/eller masteroppgave i masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB

Hvis du har avlagt eksamener i juridiske emner på masternivå ved Universitetet i Oslo eller Tromsø, kan du søke om å få de godskrevet etter Det juridiske fakultets utfyllende regler §§ 5-1, 5-7 og 5-8, jf. universitets- og høgskoleloven § 3-5.

Før du søker ber vi deg gjøre deg kjent med innholdet på denne siden. Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med fakultetet via studierettleiar.jurfa@uib.no eller stikke innom fakultetets informasjonssenter.