Søknadsskjema til Holbergprisen i skolen 2017/2018