Søknadsskjema til Holbergprisen i skolen 2017/2018

Fristen for påmelding er den 1. oktober, 2017. 12 skoler blir valgt ut til å delta i konkurransen. Alle som har søkt vil få tilbakemelding innen to uker etter søknadsfristen.

uiblogo

© 2017 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700

Kontakt: post@it.uib.no