Søknad om å avlegge særskilt eksamen ved Det humanistiske fakultet

Søknad om å avlegge særskilt eksamen ved Det humanistiske fakultet

Dersom du ikke er student ved UiB kan du søke om å få avlegge eksamen som kandidat uten studierett (privatist). Du kan kun søke om å ta særskilt eksamen i emner som ikke har obligatoriske arbeidskrav.

Les mer om privatistordningen og se priser her.

Søknadsfrister:
- 15. august for høstsemesteret
- 15. januar for vårsemesteret