Søknad om endringar i studieprogresjon (nynorsk)

Søknad om endringar i studieprogresjon (nynorsk)

Dette skjemaet skal kun brukast av studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Frist for å melde inn endring er 15. desember for våren og 15. juni for hausten.