Søknad om endring i studieprogresjon (bokmål)

Søknad om endring i studieprogresjon (bokmål)

Dette skjemaet skal kun brukes av studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Frist for å melde inn endring er 15. desember for våren og 15. juni for høsten .