Melding om avbrote studium ved Fakultet for kunst, musikk og design (nynorsk)

Melding om avbrote studium ved Fakultet for kunst, musikk og design (nynorsk)

Dette skjemaet skal kun brukast av studentar ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Meir informasjon om å slutte som student finn du på denne sida.

Svar på søknad sendes fortrinnsvis med digital post. For å motta svar elektronisk må du opprette ei digital postkasse. Sjå meir informasjon her.