Søknad om forlenging av studierett for masterprogram ved Griegakademiet (nynorsk)

Søknad om forlenging av studierett for masterprogram ved Griegakademiet (nynorsk)

Dette skjemaet skal kun brukast av studentar på musikkterapi og utøvande musikk eller komposisjon ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Meir informasjon og reglar om forlenging av kontrakten får du hos studierettleiaren din.

Søknadsfrist: 1. april / 1. november