Søknad om forlengelse av studierett for masterprogram ved Griegakademiet (bokmål)

Søknad om forlengelse av studierett for masterprogram ved Griegakademiet (bokmål)

Dette skjemaet skal kun brukes av studenter ved musikkterapi og utøvende musikk eller komposisjon, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Mer informasjon og regler om forlengelse av kontrakten får du hos din studiekonsulent.

Søknadsfrist: 1. april / 1. november