Melding om endring (heltid/deltid) på masterprogram

Melding om endring (heltid/deltid) på masterprogram

Dette skjemaet skal kun brukes av studenter ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Frist for å melde inn endring er 1. februar for våren og 1. september for høsten.

Svar på søknad sendes fortrinnsvis med digital post. For å motta svar elektronisk må du opprette en digital postkasse. Mer informasjon om digital postkasse..