SAMPOL291 Praksis i sammenliknende politikk utenbys - HØST 2017