Bestilling av studentbekreftelser med tilleggsopplysninger

Bestilling av studentbekreftelser med tilleggsopplysninger

Dette er et skjema for å bestille studentbekreftelse med tilleggsopplysninger.
Du kan bestille generell studiebekreftelse med digital signatur gjennom StudentWeb: Den generelle studiebekreftelsen stadfester om du har aktiv utdanningsplan ved UiB (dvs. om du er semesterregistrert), hvilket studieprogram du går på, tidspunkt for påbegynnelse av studiene og planlagt dato for ferdigstillelse av grad. Denne bekreftelsen kan bestilles gjennom StudentWeb under "mer" og "bestilling" i menyen. Innen 10 minutter skal bekreftelsen være tilgjengelig under dokumenter.
Har du behov for en karakterutskrift går du inn på vitnemalsportalen.no