Søknad om å få avlegge privatisteksamen ved Det juridiske fakultet

Søknad om å få avlegge privatisteksamen ved Det juridiske fakultet

Hvis du ikke er tatt opp som student ved Det juridiske fakultet ved UiB kan du søke om å få avlegge særskilt eksamen (privatisteksamen).

Du kan kun søke om å ta særskilt eksamen i emner som ikke har obligatoriske arbeidskrav, eller der du allerede har godkjente arbeidskrav. Du kan ikke avlegge privatisteksamen i emne du har studierett til.

Søknadsfrister:
• 15. august for emner som undervises i høstsemesteret
• 15. januar for emner som undervises i vårsemesteret

For mer informasjon, gå til nettsiden for opptak.