Invitasjon til medisin- og helsehistorie i forskning og undervisning - status og veien videre