Deltakerliste

Vær oppmerksom på at deltakerliste vil være åpen tilgjengelig, men vil bare vise fornavn og etternavn.

Årsmøte NTL UiB / NHH 2017

NTL Universitetet i Bergen held årsmøte:

Onsdag 22. februar 2017 kl. 14.30 i Kantinen, Christiesgt. 18

uiblogo

© 2018 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700

Kontakt: post@it.uib.no