PSYFA: Søknad om å ta eksamen utan studierett (privatist) Det psykologiske fakultet

PSYFA: Søknad om å ta eksamen utan studierett (privatist) Det psykologiske fakultet

Privatistordninga gir deg kun rett til å ta eksamen og delta på førelesninger. Det er ikkje mogleg å avlegga eksamen som kandidat utan studierett i emne som har obligatoriske aktivitetar.

UiB har og ei enkeltemneordning . Du betaler kun semesteravgift (pt. 550 kr.) og får tilgang til alle læringsressursar, inkludert Mitt UiB.