NYNORSK - Søknad om støtte til studieopphald i utlandet - MED

NYNORSK - Søknad om støtte til studieopphald i utlandet - MED

Gjeld for studentar på studieprogram ved Det medisinske fakultet.

Rammer for støtte:
- Studentar som har eit studieopphald i eit land utanfor Europa som er godkjent på førehand, der det er krav om vaksinar, profylakse og/eller spesielle forsikringar, kan søke om tilskudd til dette.

- Medisinstudentar som reiser på utplassering til Uganda/Thailand i psykiatri eller gynekologi/obstetrikk og pediatri kan i tillegg søke om tilskudd til leie av bustad, inntil leie av bustad.

Obs! Studieopphaldet i utlandet må vere godkjent på førehand før vi kan behandle søknaden. Støtte vert som regel utbetalt mot kvittering som bekrefter utgiftane.