NYNORSK - Søknad om støtte til studieopphald i utlandet - MED

NYNORSK - Søknad om støtte til studieopphald i utlandet - MED

Gjeld for studentar på studieprogram ved Det medisinske fakultet.

Rammer for støtte:
- Studentar som har eit studieopphald i eit land utanfor Europa som er godkjent på førehand, der det er krav om vaksinar, profylakse og/eller spesielle forsikringar, kan søke om tilskudd på inntil 3000 NOK.

- Medisinstudentar som reiser på utplassering til Uganda/Thailand i psykiatri eller gynekologi/obstetrikk og pediatri kan i tillegg søke om tilskudd til leie av bustad, inntil 5000 NOK.

Obs! Studieopphaldet i utlandet må vere godkjent på førehand før vi kan behandle søknaden.

Dokumentasjon for utlegget kan bli etterspurt av fakultetet.