BOKMÅL - Søknad om forhåndsgodkjenning av emner i de elektive periodene (medisinstudiet)

BOKMÅL - Søknad om forhåndsgodkjenning av emner i de elektive periodene (medisinstudiet)

Medisinstudenter ved Det medisinske fakultet kan søke om forhåndsgodkjenning for emner de vil ta ved andre studieprogram, fakulteter, høgskoler og universiteter i de elektive periodene. Les mer om dette på våre nettsider.

Husk at du må søke om endelig godkjenning etter at emnet er bestått.

OBS: Om du allerede har bestått emnet går du rett til skjema for innpassing/endelig godkjenning. Du skal da IKKE søke forhåndsgodkjenning.

VEDLEGG
I siste del av søknadsskjema ber vi deg om å laste opp eller linke til emnebeskrivelser for emnet du vil ta.

Vil du ta et emne mens du er på utveksling skal dette søkes om sammen med forhåndsgodkjenningen til utvekslingsoppholdet.