MN-FAKULTETET: SØKNAD OM SÆRSKILT EKSAMEN (PRIVATIST)

MN-FAKULTETET: SØKNAD OM SÆRSKILT EKSAMEN (PRIVATIST)

Dersom du ikke har gyldig studierett ved UiB kan du søke om å få avlegge særskilt eksamen på emner uten obligatoriske undervisningsaktiviteter.

Søknadsfrist:
- 15. august for emner som undervises i høstsemesteret
- 15. januar for emner som undervises i vårsemesteret