Søknad om forlenging av kontraktsperiode ved mastergrad

Søknad om forlenging av kontraktsperiode ved mastergrad

Skjemaet skal berre brukast av studentar ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Meir informasjon og reglar om forlenging av kontrakten.

Svar på søknad vert fortrinnsvis sendt med digital post. For å få svar elektronisk må du opprette ein digital postkasse. Meir informasjon om digital postkasse.